תמונות
וידאו

עבודת הסוכנים

עבודת הסוכנים

עבודתם של סוכנים בכל מוסד, היא להיות גוף המקשר בין האנשים- הלקוחות, לבין החברה, הארגון או הגוף הגדול, עבודת סוכנים היא עבודה שנערכת בשטח, בכל תחום, עבודת סוכנים היא עבודה מאתגרת, עניינית ומקצועית אך בכדי להיות סוכן טוב ובכל תחום, יש צורך בכמה תכונות ומעלות ובעיקר יכולת התמדה, סבלנות וסובלנות וכן, ראייה מערכתית המובילה למטרה אחת, המטרה הנמצאת בראש מעייניהם, בין אם היא כסף, שירות או בטחון.

סוכני ביטוח הם סוכנים לכל דבר בעניין המטרה ובעניין היכולות וגם הם מקשרים בין הלקוחות הפרטיים או העסקיים לבין הגוף הגדול אותו הם מייצגים, באופן עצמאי או באופן המשולב בתוך החברה כשכירים למשל.

סוכני הביטוח אינם מורשים לבצע כל העולה על רוחם גם אם הם פועלים באופן עצמאי והם כפופים לחוקים ולתקנות בדיוק כמו כל גוף או אדם אחר, כך, הם מחויבים לרשום כל דבר בפוליסות ולתת שקיפות מלאה, אינם יכולים על דעת עצמם לתת הנחות או הטבות מבלי שרשמו זאת על גבי הפוליסה, הפוליסה הרי מוגשת לאישור הגוף המיוצג, כמו כן, מחויבים סוכני הביטוח, לדווח על כל שינוי, רווח או הפסד ללקוחות שלהם.

המשך מאמר